REGULAMENT

cu privire la organizarea Campaniei în scolile/gimnazii/licee

situate în afara mun. Chișinău

“SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!

 SECȚIUNEA 1: DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Campania “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!” (în continuare “Campanie”) este organizată de către AO „Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului” (în continuare „organizator” sau Asociație”), cod fiscal 1022620001125, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr. 40, of. 7, Republica Moldova.

1.2. Campania “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!” se va desfășura, în perioada 03.05.2023 – 31.05.2023, în scopul identificării și acordării susținerii a 10 de școli/gimnazii/licee ce sunt situate în afara mun. Chișinău (în continuare instituții de învățământ);  

1.3. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!” constituie inventar sportiv pentru sălile de sport în valoare de 10 000,00 (zece mii, 00) lei pentru fiecare beneficiar desemnat câștigător al campaniei.

1.4. Regulamentul cu privire la organizarea Campaniei este elaborat și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Republica Moldova prin publicarea pe site-ul oficial al Organizatorului www.sustinem.md.   

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba condițiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după publicarea acestora pe site-ul său oficial.

SECȚIUNEA 2: CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

2.1. La Campanie pot participa elevii/profesorii instituțiilor de învățământ care vor expedia în adresa Organizatorului o solicitare prin care vor prezenta instituția și vor expune necesitățile acesteia.

2.2. Participanții la Campanie, urmează să întrunească următoarele condiții:

  • Urmărește pagina de facebook ASICS
  • Distribuie postarea organizatorului “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!”;
  • Indică în comentarii la Postarea organizatorului “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!” solicitarea cu prezentarea instituției;
  • Să expedieze în privat un mesaj cu numărul de telefon și să indice instituția pe care o reprezintă;

2.3. Fiecare participant la Campanie, poate reprezenta o singură instituție de învățământ.

2.4. La campanie nu pot participa reprezentanți ai instituțiilor de învățămând situate în mun. Chișinău.  

SECȚIUNEA 3: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

3.1. Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor Campaniei se realizează de către organizator.

3.2. Prezentările care vor aduna cele mai multe Like-uri vor avea prioritate la desemnarea câștigătorilor.   

3.3. Organizatorul va face publică lista participanților desemnați câștigători pe publicarea pe pagina sa de facebook. 

SECȚIUNEA 4: CÂȘTIGURILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

4.1. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!” constituie inventar sportiv pentru sălile de sport în valoare de 10 000,00 (zece mii, 00) lei pentru fiecare beneficiar desemnat câștigător al campaniei.

4.2. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigului în cazul încălcării de către participant a prezentului regulament, sau în cazul în care datele furnizate de participant la Campanie sunt eronate, nu corespund realității sau sunt incomplete. 

SECȚIUNEA 5: CONDIȚII FINALE

5.1. Organizatorul consideră că participantul care s-a înscris în Campanie confirmă că a citit și a acceptat prezentele Condiții.

5.2. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții și beneficiarii Campaniei “SPORTUL ÎNCEPE DIN ȘCOALĂ!” vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile.

5.3. Prin Participarea la prezenta Campanie, atât Participantul, cât și Beneficiarul își exprima Acordul pentru filmarea si fotografierea sa si acordă Organizatorului, pe durată nelimitată, dreptul de a reproduce, utiliza orice format media tradițional sau electronic, fără a pretinde o compensație materială sau de altă natură pentru acestea. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele și/sau imaginea participantului și beneficiarului.

5.4. Organizatorul, unilateral, în orice moment, avânt la bază o argumentare obiectivă și temeinică, poate să înceteze prezenta Campanie, nefiind obligat să compenseze presupusele daune ale participanților sau potențialilor beneficiari.   

5.5. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe pagina web www.sustinem.md.

 

REGULAMENT
cu privire la organizarea Campaniei
“AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM!”

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Campania “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” (în continuare “Campanie”) este organizată de către AO „Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului” (în continuare „organizator” sau “Asociație”), cod fiscal 1022620001125, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr. 40, of. 7, Republica Moldova.
2. Campania “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” se va desfășura în perioada 16.01.2023 – 16.02.2023 în scopul identificării și acordării susținerii a 20 de beneficiari aflați în dificultate.
3. Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor Campaniei se realizează de către organizator.
4. Sprijinul oferit în cadrul Campaniei “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” constă, după caz, în acordarea bunurilor materiale sau sprijinului financiar, în mărime de până la 5000,00 (cinci mii lei,00) pentru fiecare beneficiar/familie.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
5. La Campanie pot participa persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova care vor
identifica potențiali beneficiari ai Campaniei si vor expedia în adresa organizatorului, solicitarea de acordare ajutor persoanelor/familiilor respective.
6. Participanții la Campanie, urmează să întrunească următoarele condiții:
- Like pagina de facebook ASICS;
- Distribuie postarea organizatorului “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM”;
- Descrie în comentarii la Postarea organizatorului “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” pe pagina de facebook istoria potențialului beneficiar al Campaniei;
- Să expedieze în privat un mesaj cu numărul de telefon al participantului și beneficiarului la Campanie.
7. Fiecare participant la Campanie, poate solicita ajutor pentru un singur beneficiar al Campaniei “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM”.

III. SPRIJIN OFERIT BENEFICIARILOR CAMPANIEI
8. Beneficiarii Campaniei “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” vor primi, după caz, ajutor material sau financiar, la decizia organizatorului.
9. Ajutorul material oferit în cadrul Campaniei “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” nu poate fi substituit financiar.
10. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea ajutorului în cazul încălcării de către participant a prezentului regulament, sau în cazul în care datele furnizate de participant la Campanie sunt eronate, nu corespund realității sau sunt incomplete.

IV. CONDIȚII FINALE
11. Organizatorul consideră că participantul care s-a înscris în Campanie confirmă că a citit și a acceptat prezentele Condiții.
12. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții și beneficiarii Campaniei “AJUTAȚI-NE SĂ AJUTĂM” vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile.
13. Prin Participarea la prezenta Campanie, atât Participantul, cât și Beneficiarul își exprima Acordul pentru filmarea si fotografierea sa si acordă Organizatorului, pe durată nelimitată, dreptul de a reproduce, utiliza orice format media tradițional sau electronic, fără a pretinde o compensație materială sau de altă natură pentru acestea. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele și/sau imaginea participantului și beneficiarului.
14. Organizatorul, unilateral, în orice moment, avânt la bază o argumentare obiectivă și temeinică, poate să înceteze prezenta Campanie, nefiind obligat să compenseze presupusele daune ale participanților sau potențialilor beneficiari.
15. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe pagina web sustinem.md.

REGULAMENT
cu privire la organizarea campaniei
“MAGIE DE CRĂCIUN”

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Campania “MAGIE DE CRĂCIUN” (în continuare “campanie”) este organizată de către AO „Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului” (în continuare „organizator” sau “Asociație”), cod fiscal 1022620001125, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr. 40, of. 7, Republica Moldova.
2. Campania “MAGIE DE CRĂCIUN” se organizează în perioada 19.12.2022 – 15.01.2023 în scopul susținerii, stimulării și promovării talentelor și ideilor creative ale copiilor.
3. Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor campaniei se realizează de către organizator.
4. Cadourile acordate în cadrul campaniei “MAGIE DE CRĂCIUN” constau din cutii cu dulciuri “Cadou de Anul Nou 2023” în număr de 500 unități, cu posibilitatea de extindere, în cazul în care numărul solicitărilor va depăși estimarea inițială.


II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
5. La campanie pot participa copii cu vârstele cuprinse între 3 și 18 ani, domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova.
6. Doritorii de a participa la campanie, urmează să întrunească următoarele condiții:
- Like pagina de facebook ASICS;
- Distribuie postarea organizatorului “MAGIE DE CRĂCIUN”;
- Publice în comentarii la Postarea organizatorului “MAGIE DE CRĂCIUN” pe pagina de facebook o poza cu desenul tematic și să indice vârsta copilului;
- Să expedieze în privat un mesaj cu adresa de domiciliu, pentru livrarea cutiei “Cadou de Anul Nou 2023”.
7. Fiecare copil/participant la campanie, poate primi o singură cutie “Cadou de Anul Nou 2023”.

III. CADOURI PENTRU PARTICIPARE LA CAMPANIE
8. Participanții la campania “MAGIE DE CRĂCIUN” vor primi la adresa de domiciuliu indicată în mesajul expediat organizatorului o cutie “Cadou de Anul Nou 2023”. Cheltuielile pentru livrarea cadourilor sunt suportate de către Organizator.
9. Cadourile oferite în cadrul campaniei “MAGIE DE CRĂCIUN” nu pot fi substituite financiar.
10. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea cadourilor în cazul încălcării de către participant a prezentului regulament, în cazul în care participantul nu a furnizat datele pentru livrarea cadourilor sau datele furnizate sunt incomplete.

IV. CONDIȚII FINALE
11. Organizatorul consideră că participantul care s-a înscris în Campanie confirmă că a citit și a acceptat prezentele Condiții.
12. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania “MAGIE DE CRĂCIUN” vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele și/sau imaginea câștigătorului.
13. Organizatorul, unilateral, în orice moment, avânt la bază o argumentare obiectivă și temeinică, poate să înceteze prezenta Campanie și să nu distribuie cadourile stabilite în cadrul acesteia, nefiind obligat să compenseze presupusele daune ale participanților.
14. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe pagina sa de facebook.